عملیات تکمیل اسکت – پارت یک – 19 تیر 99

انتقال محموله میلگرد جهت دیوار برشی 13 خرداد 99

تخلیه بار جدید آهن – 29 اردیبهشت 99